RODO - Polityka przetwarzania danych w Odlewni Metali Nieżelaznych w Rawiczu

Administratorem danych osobowych jest Odlewnia Metali Nieżelaznych s.c., ul. Spółdzielcza 11, 63-900 Rawicz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naszej firmie, zapraszamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: omnrawicz[at]wp.pl
 • Adres pocztowy: Odlewnia Metali Nieżelaznych s.c., ul. Spółdzielcza 11, 63-900 Rawicz.

Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy uzyskiwane są bezpośrednio lub pośrednio i wykorzystywane wyłącznie do wykonania umowy zawieranej pomiędzy stronami:

 • Realizacji umów handlowych i zleceń
 • Obsługi reklamacji
 • Obsługi zgłoszeń
 • Kontaktu przez nas w sprawie w/w zgłoszeń
 • Obsługi rekrutacyjnej
 • Obsługi zatrudnienia
 • Dokumentowania realizacji zadań

Powyższe czynności przeprowadzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres:

 • Dokumentacja sprzedażowa – 10 lat
 • Dokumentacja księgowa – 6 lat
 • Dokumentacja rekrutacyjna – 50 lat
 • Dokumentacja pracownicza – 50 lat
 • Monitoring wizyjny – 1 miesiąc
 • Rejestr korespondencji – 2 lata

Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – od 25 maja 2018 r.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, wykonania obsługi reklamacyjnej, czy też włączenia do procesu rekrutacyjnego.

Kontakt do odlewni

Odlewnia Metali Nieżelaznych
Sierakowo, ul. Spółdzielcza 11
63-900 Rawicz
tel/fax +48 (65) 545 25 46
tel. kom. +48 602 297 372
tel. kom. +48 512 300 561
e-mail: omnrawicz@wp.pl