Informacje

Stylowe kinkiety

 Stylowe kinkiety do pomieszczeń w klimacie historycznym.Stylowe kinkiety.

Oferujemy oświetlenie do pomieszczeń o charakterze historycznym.

  Stylowe kinkiety do pomieszczeń w klimacie historycznym.

 Stylowe kinkiety do pomieszczeń w klimacie historycznym.

Aluminiowa konstrukcja sprawia, że elementy są lekkie, a jednocześnie trwałe.

Kontakt do odlewni

Odlewnia Metali Nieżelaznych
Sierakowo, ul. Spółdzielcza 11
63-900 Rawicz
tel/fax +48 (65) 545 25 46
tel. kom. +48 602 297 372
tel. kom. +48 512 300 561
e-mail: omnrawicz@wp.pl

baner FE
Przyznanie środków na refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego zorganizowano w wyniku otrzymania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu  w ramach projektu „Nowe perspektywy z EFS+”, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+, w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP – Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.